Kamerové systémy

Kamerové systémy jsou souborem zařízení umožňujících monitorování zájmové oblasti. Skládá se z kamer, záznamového zařízení a dohledového pracoviště. Kamery zajišťují zdroj dat, záznamové zařízení tato data ukládá pro pozdější využítí a dohledové pracoviště slouží ke sledování živého obrazu z jednotlivých kamer nebo přehrávání dříve uložených záznamů. Některé kamerové systémy mohou pracovat pouze jako online dohledový systém a záznamové zařízení pro své fungování nepotřebují. Vyžadují však pro své fungování obsluhu, která nepřetržitě sleduje živý obraz kamer a vyhodnocuje aktuální dění.

Pro účely moderního kamerového systému se používají již výhradně IP kamery (nebo také digitální kamery). Jako dohledové pracoviště postačí počítač s monitorem, notebook, tablet nebo mobilní telefon. Záznamové zařízení je zpravidla tvořeno diskovým polem, jehož kapacita je přímo úměrná rozsáhlosti kamerového systému. Kamerové systémy je možné rozšířit i o další specifická zařízení jako externí IR přísvityčidla, reproduktory nebo servery s programem pro inteligentní analýzu obrazu.

Vnitřní kamery

Vnitřní kamery jsou určeny pro instalaci do interiéru, zpravidla chodeb, kanceláří nebo obchodů. Jejich konstrukce nemusí splňovat odolnost vůči vodě nebo nízkým teplotám a vnitřní kamery tak mohou být menší a méně nápadné. Některé vnitřní kamery typu kopule využívají takovou konstrukci, která umožňuje instalaci do podhledu. Taková kamera nenarušuje vzhled místnosti a zároveň je její tělo chráněno před neoprávněnou manipulací. Existují také speciální kamery s odděleným objektivem, který je s vlastním tělem kamery spojen až 12 metrů dlouhým kabelem. Lze je instalovat zcela skrytě například do rámu dveří, do konstrukce bankomatů nebo jiných míst, která vyžadují detailní záběr, ale zároveň neumožňují umístění klasické vnitřní kamery.

IP kamera pro vnitřní použití
Vnitřní IP kamera
IP kamery pro skryté kamerové systémy
Skryté IP kamery

Venkovní kamery

Venkovní kamery musí být konstruovány tak, aby odolaly vnějším vlivům. Měly by dosahovat odolnosti proti vodě a prachu dle standardu alespoň hodnoty IP66 a také odolnosti proti teplotním výkyvům. Kamera by měla být schopna fungovat v mrazu, ale i při vysokých teplotách. Běžně vnější kamery odolávají teplotám od -30°C do +50°C, některé venkovní kamery mají speciální konstrukci, která zajišťuje vyhřívání, případně chlazení a rozsah funkčních teplot může být ještě vyšší.

Je možné se také setkat s kamerami, které jsou určeny do velmi náročných podmínek a kryt kamery dokáže odolat i chemikáliím nebo slané vodě.

IP kamera do venkovního prostředí
Venkovní IP kamera
IP kamera do extrémních podmínek
Odolná IP kamera

Analogové kamery

Velká část stávajících kamerových systémů v podnicích stále využívá starší analogovou technologii. Analogové kamery pro přenos obrazu využívají televizní signál přenášený po koaxiálním kabelu. Základní výhodou analogových kamer je jejich cena. Nevýhodou je velmi nízké rozlišení a absence pokročilých funkcí, kterými jsou vybaveny IP kamery. Příkladem může být detekce pohybu.

Analogové kamery se připojují do zařízení DVRdigital video recorder, které zajišťuje nahrávání záznamu na pevný disk a možnost živého náhledu na jednotlivé kamery. DVR je omezeno nejen kapacitou disku, ale hlavně počtem kanálových vstupů, které každé DVR nabízí.

 

Návrh, instalace a provoz kamerového systému

Při návrhu každého profesionálního kamerového systému je třeba přizpůsobit se konkrétním požadavkům daného zákazníka a objektu, který má být sledován. Na základě podkladů od zákazníka o velikosti a typu sledovaného prostoru, účelu a rozsahu sledování, analýze rizik a způsobu obsluhy kamerového systému se zpracuje návrh řešení. Vyberou se vhodné kamery, jejich počet a rozmístění, včetně způsobu ukládání dat a velikost úložiště.  Díky tomu je možné navrhnout kamerový systém odpovídající přesně požadavkům dané situace bez ohledu na jeho velikost (od řešení systému pro jednu malou prodejnu až po kompletní řešení pro průmyslovou oblast obsahující několik set kamer).

Pro monitorování vnitřních prostorů lze použít kamery dle konkrétního požadavku sledovaného prostoru, pro venkovní prostory se pak používají kamery se stupněm krytí proti vodě a prachu s minimální požadovanou hodnotou IP66. Pro střežení hranice perimetru se nejčastěji využívají termokamery, které dokáži spolehlivě monitorovat oblast na vzdálenost až 800 metrů bez ohledu na světelné podmínky, zatímco běžná kamera s nočním viděním pomocí IR přísvitu dokáže monitorovat oblast o poloviční vzdálenosti.

Záznamové zařízení se liší podle rozsahu kamerového systému. Pro malé systémy o několika kameréch lze využít základní NAS úložiště s 2 a více pevnými disky.  Pro rozsáhlejší kamerové systémy je třeba využít server s odpovídajícím diskovým polem.

Sledování pořízeného záznamu nebo živého obrazu lze prostřednictvím počítače nebo notebooku přes zabezpečenou webovou stránku, případně pomocí tabletu či chytrého telefonu prostřednictvím aplikace, kterou je možné si bezplatně stáhnout.

Specifické kamerové systémy

Městské kamerové a dohledové systémy (MKDS)

Jedná se o kamerové systémy zřízené a provozované městy nebo obcemi, které slouží pouze pro potřeby Policie ČR. Jednotlivé kamery jsou instalované na vybraných rizikových místech pro zajištění bezpečnosti a snížení kriminality.

Kamera pro MKDS určená ke sledování dění v parku
Kamera pro MKDS

Dopravní kamerové systémy

V dopravě se kamerový systém využívá pro automatické rozpoznání SPZ, které usnadní pátrání po hledaných vozidlech, měření úsekové rychlosti nebo kontrola vjezdu do areálu společnosti. Dále lze kontrolovat průjezdy křižovatkou „na červenou“, monitorovat železniční přejezdy, řídit plynulost provozu nebo upozornit na nežádoucí jevy jako je kolona, jízda v protisměru nebo stojící vozidlo v tunelu.

Dopravní IP kamera s IR přísvitem
Dopravní IP kamera

Kamerové systémy pro kontrolu kvality

Tyto kamery monitorují výrobní nebo skladovací proces za účelem zajištění kvality výrobku či služby. Kamerové systémy mohou být buď pasivní, kdy pouze ukládají záznam jako důkaz v případě reklamace nekvalitního výrobku, nebo autonomnísamostatný, samoobslužný, nezávislý, kdy dokáží sami na základě inteligentní analýzy obrazu vyhodnocovat kvalitu jednotlivých výrobků a na případné odchylky od požadovaného stavu v reálném čase upozornit. Na tomto principu funguje například námi vyvinuta aplikace vision systém.

Vision system - autonomní kontrola kvality
Vision system