HP switche s podporou PoE

POE switch

PoE switch slouží ke stejnému účelu jako PoE injektor. Jedná se tedy o zařízení, které zajišťuje napájení po datovém kabelu, v angličtině Power over Ethernet, odkud také vznikla zkratka PoE. Tím je umožněno vést jedním datovým kabelem požadovaná data a zároveň napájet koncové zařízení. Na rozdíl od PoE injektoru má PoE switch z pravidla více portů s…

Pokračování
NAS úložiště Synology DS1515

NAS úložiště

Zkratka NAS označuje spojení Network Attached Storage. Jedná se tedy o datové úložiště  vybavené jedním čí více sloty pro vložení pevných disků, na které je možné zapisovat a číst data v rámci místní sítě LAN, případě vzdáleným přístupem odkudkoliv z Internetu. V případě úložišť s více sloty pro pevné disky lze pak sestavovat disková pole…

Pokračování
Ukázka testování IP kamery AXIS proti vodě

Stupeň krytí

Stupeň krytí nebo přesněji Stupeň ochrany krytem je norma pod označením ČSN EN 60 529. Tato norma definuje požadavky na odolnost elektrických zařízení proti vodě a pevným částicím. Označuje se dvojicí písmen IP a dvojicí čísel, která určují jednotlivé odolnosti. První číslo určuje odolnost proti pevným částicím různé velikosti a druhé číslo proti vodě. Například venkovní kamery…

Pokračování
Ukázka fungování inteligentní analýzy obrazu - detekce narušení perimetru

Inteligentní analýza obrazu

Inteligentní analýza obrazu obsahuje velké množství specializovaných programů určených pro kamerové systémy tam, kde nám nestačí obyčejné nahrávání. Díky správně zvolenému programu dokáže kamerový systém na základě inteligentní analýzy obrazu vyhodnotit požadovanou událost dřív než operátor, který sleduje živý obraz na svém monitoru. Na některé události není ani v lidských silách možné reagovat a právě z tohoto…

Pokračování
diskové pole HP 3PAR

Diskové pole

Diskovým polem se označuje skupina několika fyzických pevných disků spojených do jednoho logického celku. Uživatel nebo server, který k diskovému poli přistupuje, vidí pouze jeden disk, se kterým pracuje. Celková kapacita tohoto disku je závislá na počtu jednotlivých fyzických disku a na způsobu ukládání dat. Současně se způsobem ukládání dat diskové pole zajišťuje ochranu před ztrátou…

Pokračování
Rozdíl v rozlišení při detekci, rozpoznání a identifikaci

Detekce, rozpoznání, identifikace

Detekce, rozpoznání a identifikace jsou pojmy, které se využívají pro stanovení požadavků na kvalitu obrazu u kamerových systémů. Díky těmto pojmům snadno stanovujeme přesný účel kamerového systému.   Detekce v kamerových systémech znamená, že na záznamu jsme schopni rozeznat případné narušení objektu a rozlišit, zda se jedná o osobu, zvíře nebo vozidlo. Detekovat člověka dokáží…

Pokračování

IR přísvit

IR přísvit umožňuje IP kamerám vidět snímanou scénu i v úplně tmě, protože vyzařuje oku neviditelnou infračervenou část světelného spektra. Jedinou nevýhodou infračerveného přísvitu je, že nezachovává barvy a výsledný obraz kamera prezentuje v černobílém režimu. IR přísvit může být vestavěný přímo v IP kameře, nebo může být jako externí zařízení instalován samostatně. IR diody, které jsou…

Pokračování

POE injektor

PoE Injektor je zařízení, které zajišťuje napájení po datovém kabelu, v angličtině Power over Ethernet, odkud také vznikla zkratka PoE. Tím je umožněno vést jedním datovým kabelem požadovaná data a zároveň napájet koncové zařízení. PoE Injektor má pouze jeden port pro připojení jednoho koncového zařízení. V případě, že je v dané části LAN sítě více zařízení, které vyžadují…

Pokračování