Návrh kamerového systému

Každý objekt a každý zákazník je jedinečný a proto by měl být stejným způsobem připravován i návrh kamerového systému. Pro zajištění profesionálního návrhu kamerového systému je nutnou součástí prohlídka daného objektu, který má být kamerovým systémem sledován. Následně je se zákazníkem specifikováno šest klíčových bodů:

  1. analýza rizik a účel kamerového systému
  2. stanovení požadavků sledování
  3. popis pravidel provozu daného objektu
  4. požadavky na infrastrukturu kamer
  5. režim zpracování dat z kamerového systému
  6. požadavek na další návazné systémy

Analýza rizik a účel kamerového systému

Pokud se jedná o návrh kamerového systému se záznamem, jsou jeho případná realizace a provoz omezeny zákonem na ochranu osobních údajů a z toho důvodu je nutná i registrace takového kamerového systému u ÚOOÚÚřad na ochranu osobních údajů. V rámci registrace je nutné uvést přesný účel pořízení kamerového systému na základě specifikace rizik. Úřad následně zváží, jestli účel a rozsah kamerového systému je vzhledem k rozsahu rizik oprávněný.

Z toho důvodu by se měl návrh kamerového systému v prvním bodě zaměřit na co nejužší vymezení jeho účelu a všechny další kroky návrhu tomuto účelu podřídit.

Stanovení přesných požadavků

Máme stanovený účel kamerového systému a pro jeho dodržení je nutné specifikovat přesné požadavky. Definují se jednotlivé oblasti zájmu a hloubka detailů, kterou lze rozdělit na základní tři stupně: detekce, rozpoznání identifikace.

V případě, že není zcela jasné, jak bude daná scéna na kameře vypadat, nebo zda si nejsme jistí, že dokážeme splnit očekávání zákazníka, využíváme možnost kamerových zkoušek. Můžeme přivést několik typů běžně využívaných kamer a zákazníkovi můžeme přímo na místě ukázat výsledný obraz a upravit umístění, nastavení a výběr kamery přesně dle očekávání zákazníka.

Zákazníkovi jsou při návrhu kamerového systému představeny další pokročilé funkce kamerového systému a na základě jeho požadavku vybíráme vhodné funkce ze souboru inteligentní analýzy obrazu.

Popis pravidel provozu daného objektu

S ohledem na správný výběr kamer a dalšího příslušenství je vhodné se seznámit s pravidly provozu daného objektu. Nejdůležitější je z tohoto pohledu definovat provozní dobu a další časové intervaly, kdy se v daném prostoru mohou pohybovat pracovníci. Je také vhodné definovat tzv. dobu klidu, tedy časový interval, kdy by v daném prostoru neměl být žádný pohyb.

Společně s tím je třeba se seznámit se světelnými podmínkami. Přes den je nejdůležitějším kritériem přímý sluneční svit. V noci naopak každý světelný zdroj zasahující do plánované oblasti sledování, případně informace, že daná scéna je zahalena ve tmě bez viditelného světelného zdroje.

S ohledem na pravidla provozu také definujeme, zda se má pořizovat záznam z kamerového systému nepřetržitě nebo na základě právě stanovených pravidel, např. pouze mimo pracovní dobu.

Požadavky na infrastrukturu kamer

IP kamery využívají pro připojení standardní strukturovanou kabeláž. S ohledem na rozsah kamerového systému je vhodné ověřit stav současné datové sítě objektu a zvážit, zda je nutné tuto síť rozšířit.

U větších kamerových systémů nebo v případě vysoké důležitosti kamerového systému, která může vycházet z legislativních požadavků, se doporučuje datovou síť pro kamerový systém zcela oddělit od vnitropodnikové počítačové sítě daného objektu.

Napájení IP kamer zajišťuje stejný kabel, který slouží pro přenos dat. To umožňuje technologie PoE, což je zkratka z anglického výrazu Power over EthernetIP kameru tak stačí připojit jedním kabelem do PoE switche, případně PoE injektoru. Pouze ve výjimečných případech je nutné napájet kameru z elektrické sítě. Tyto nestandardní požadavky by měl návrh kamerového systému jasně definovat.

Režim zpracování dat z kamerového systému

Na základě rozsahu kamerového systému je třeba navrhnout úložiště o odpovídající velikosti. Požadavek na kapacitu diskového pole je závislý na počtu kamer, rozlišení, počtu snímku za vteřinutéž zkratka: fps, typu komprese a hlavně délce záznamu. Špatně navržené úložiště může mít za následek nutnost zásahu do nastavení kamer a znehodnocení efektivity kamerového systému. V krajním případě se může stát, že takový kamerový systém bude v rozporu s původním účelem.

Z hlediska legislativních požadavků je také nutné brát v úvahu fyzické logické zabezpečení daných nahrávek a určit zodpovědné osoby, které budou mít k těmto nahrávkám přístup.

Požadavek na další návazné systémy

V poslední části návrh kamerového systému doplňujeme o rozsah požadovaného příslušenství podle předchozích kroků. Jedná se o potřebu přísvitů, externího zdroje napájení v případě, že není možné využít PoEPower over Ethernet a diskuze nad možnostmi doplnit kamerový systém dalšími čidly, detektory, alarmy nebo reproduktory pro možnost automatického přehrání varovného zvukového signálu v případě narušení objektu.

Kamerový systém můžeme také rozšířit o elektronický zabezpečovací systém – EZS nebo elektronickou požární signalizaci – EPS.

Na základě všech výše popsaných vstupních informací připravíme zákazníkovi návrh kamerového systému ušitý na míru jeho potřebám. Součástí návrhu bude technická zpráva s popisem řešení včetně všech požadavků, schéma umístění kamer v rámci objektu a jejich předpokládaném rozsahu snímání a cenovou nabídku za instalaci kamerového systému, pokud bude s návrhem souhlasit.

Takto může vypadat návrh kamerového systému na míru zákazníkovi
Schéma kamerového systému

Pokud máte zájem o návrh kamerového systému, napište nám. Do zprávy prosím uveďte očekávaný rozsah kamerového systému a případný termín realizace zakázky.

[contact-form-7 id=“710″]